Терминологичен Речник
дѣтородьство  
дѣтородьство ср ет. Раждане на деца ( τεκνογονία, ἡ ) . Представлява причина на брака, макар че девството е по-съвършено: добро же  дѣтородьство еже бракъ съставлꙗеть  добро жентво блѹда рад ... боле стота ЙЕ Бог 336b 4 – 337a 2 Син. дѣтотворьство Сем. гн. стота, бракъ