Терминологичен Речник
дѣствьно  
дѣствьно -аго ср субст психол. Практическа/действена сила на разумната душа ( πρακτικόν, τό ) . Нарича се също благоразумие и мъдрост:  ꙁовѹть… дѣствьнааго слово … мѹдрость ЙЕ Бог 201a 8 – b 3 Тя има способността да съветва и да определя правилните основания за постъпките: дѣствьное же съвѣтуѧ, же ѹставлꙗть дѣлъмь мъ правое слово (πρακτικὸν δὲ τὸ βουλευτικόν, τὸ ὁρίζον τοῖς πρακτοῖς τὸν ὀρθὸν λόγον) ЙЕ Бог 201a 4 sq Сем. гн. сѫщьство, стьство, ловѣкъ, ѧсть, сла, мꙑсльно, слово, мѫдрость