Терминологичен Речник
дѣва(ꙗ)  
дѣва(ꙗ) -ꙑ(ѩ) ж христ. Дева ( παρθένος, ἡ ) . Относно зачатието на Христос от Дева Мария: въ престѣмь лож дв͠ꙑѧ премъсꙗ ЙЕ Бог 226b 7 – 227а 1 Син. прснодѣва, марꙗ, богородца, госпожда Сем. гн. стротельство, съпасень, въплъщень