Терминологичен Речник
дѹнавъ  
дѹнавъ м геогр. Дунав ( Ø ) , друго название на река Истър: отъ нею же овъ теетъ вьнѣ раклхъ ꙁнамен въ море,  стръ, рекъше дѹнавъ ЙЕ Шест 66d 17 – 22 Син. стръ Сем. гн. мѣсто, вода, островъ, мор҄е, рѣка, долъ, потокъ, брѣгъ