Терминологичен Речник
дрѣмань  
дрѣмань -ꙗ ср богоп., психол. Дрямка ( νυσταγμός, ὁ ) . В символическото богословие, наред със съня и забравата, изобразява отлагането на отмъщението към враговете и забавянето на обичайната помощ за своите: ꙁабытъ же  сънъ   дрѣмань отъложенье мьст вражьскыꙗ  обыенѣ къ свомъ помощ мѹждене ЙЕ Бог 97b 7 – 98а2 Сем. гн. богъ, богословь, обраꙁъ, ꙗвл҄ень, вдѣнь, ꙁабꙑть, сънъ