Терминологичен Речник
добровоньство  
добровоньство ср психол. Благоухание ( εὐωδία, ἡ ) – вид миризма. Представлява единен сетивен образ, състоящ се от множество елементи: ꙗкоже  оно кадло, же мъноꙁѣм сълежтъ сѧ  на дно добровоньство съходтъ сѧ  съврьшатъ сѧ ЙЕ Шест 203d 15 – 20 Син. добра вон҄ꙗ, добровонь Сем. гн. твортво, дѹша, ѹвьство, прѩть, обон҄ꙗнь, ꙁълосмрьдѣнь