Терминологичен Речник
добро ꙁвол҄ень  
добро ꙁвол҄ень синт. ет. Избиране на доброто чрез подражание на светиите ( μίμησιν τῆς ἀρετῆς ) : такожде  ст͠ꙑхъ бл͠гомѹжьства подвꙁающа насъ на мужьства  реть  подрагъ въ схъ добра ꙁволенѧ  славю г͠ню ЙЕ Бог 304а 3 – 7 Син. добродѣтѣль, благоꙁвол҄ень Сем. гн. свѧтꙑ