Терминологичен Речник
добро  
добро ср субст 1. ет. Благо-битие ( καλόν, τό ) : прежде бо бꙑт, т тъгда добрѹ л ꙁълꙋ бꙑт ЙЕ Бог 319b 1 – 3 2. ет. Добро, благо ( ἀγαθόν, τό ) : л͠вкъ же мꙑслвъ сꙑ  самовластьнъ бꙑвъ власть прѧ, свомъ ꙁволенемь прсно едноват къ б͠ѹ, аще пребудеть въ добрѣ ЙЕ Бог 260b 8 – 261а2 3. ет. Добро, прекрасно идващо от човека ( καλόν, τό ) : всѧко бо добро б͠ѹ въꙁлагамъ ЙЕ Бог 257b 1 – 2 4. ет. идващо от Бога ( ἀγαθόν, τό ) : отъ негоже все добро блажть сѧ ЙЕ Бог 257b 2 – 3 Син. благо, благоьсть, доброта, добродѣтѣль Сем. гн. вол҄ꙗ, бꙑть, благодѣство, благовол҄ень, благовольство, благоꙁвол҄ень