Терминологичен Речник
длъгость  
длъгость - ж астрон. Времева продължителност ( διάστημα, ατος, τό ) . Продължителността на денонощието се получава от деня и нощта – общо 24 часа: нъ обае обою тою дльгость бꙑватъ въ к҃д҃ асъ ЙЕ Шест 33c 7 – 10 Сем. гн. плантъ, слъньце, лѹна, годъ, мѣра