Терминологичен Речник
догенъ  
догенъ м онтол. Диоген [Аполонийски] ( Διογένης ὁ Ἀπολλωνιάτης ) , втора пол. на V в. пр.н.е., древногръцки „физически“ философ, учил за въздуха като начало. Вж. таллъ.