Терминологичен Речник
дмокртъ  
дмокртъ м онтол. Демокрит ( Δημόκριτος, ὁ ) , ок. 460/457 – ок. 360 г. пр. н. е., древногръцки философ, учил за атома като начало. В „Шестоднев“ е поставен в един ред с „физическите“ философи, учещи за стихиите като начало. Вж. таллъ.