Терминологичен Речник
ддѵмъ  
ддѵмъ м астрон. Съзвездие [зодия] Близнаци ( Δίδυμοι, οἱ ) . Когато слънцето премине през него и през съзвездие Телец, свършва пролетта: сквоꙁѣ вьсь же ѳаръ  ддума сътворвъ сво шьств съконьатъ вьсеѩ веснꙑ годъ ЙЕ Шест 121b 10 – 15 . Син. блꙁнььнкъ Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, ꙁод, жвотъ, овьнъ, юньць (ѳаръ), каркнъ, львъ, юнота (паръѳенъ), ꙗрьмъ (ꙁѵгъ), скрап, стрѣльць (токъсоѳъ), водѫлѣѧ (дрѵхо), рꙑбꙑ (хѳѵѩ)