Терминологичен Речник
двьрь  
двьрь - ж мн 1. христ. Небесни двери ( πύλη, ἡ ) , които се отварят пред Христос след Неговото възкресение:  ѿврьꙁъшамъ сꙗ емѹ нб͠снꙑмъ двьрьмъ о деснѹю сѣде о͠ца плътью ЙЕ Бог 329b 4 – 7 2. есхат. [Заключени] врати ( θύρα, ἡ ) , през които след възкресението може да минава духовното тяло на Господа: се бо нареть дх͠овьно. ꙗкоже г͠не тѣло по въськрьсен, ꙁатвореномъ бо двьрьмъ проходмо ЙЕ Бог 354b 5 – 8 Син. ѹлца, врата Сем. гн. ра, въскрьсень, сѹсъ хрьстосъ