Терминологичен Речник
дальство  
дальство ср астрон. Протежение ( διάστημα, ατος, τό ) . Продължителността на нощта се измерва с движението на слънцето от запад на изток, докато е закрито от земята: дальство нощ есть ѿ ꙁапада до востока под ꙁемлею слнцѹ тееніе ЙЕ Бог 132b* 6 – 7 Сем. гн. астрономꙗ, небо, плантъ, слъньце, лѹна, теень, день, нощь