Терминологичен Речник
данлъ  
данлъ м аскет. Пророк Даниил ( Δανιήλ ) като образец за девство: не данлъ л емѹже плъть стотою ꙁаклѹьше сѧ ꙁвѣрю ꙁѹбї въньꙁнѹт не могоша? ЙЕ Бог 333а 1 – 4