Терминологичен Речник
давꙑдъ  
давꙑдъ м христ. Цар Давид ( Δαβίδ ) , относно родословието на Господа: нъ матфѣ ѿ дв͠да соломонъмь съводть осфа, а лѹка натоꙗ ЙЕ Бог 280а 8 – 280b 1 а отъ пленца соломоновꙑ с͠на дв͠два матъфанъ мѣ женѹ, ѿ неѧже род ѧкова ЙЕ Бог 282а 4 – 6 Сем. гн. домъ, господь, осфъ, колѣно, пророкъ, соломонъ