Терминологичен Речник
грѫдь  
грѫдь - ж анат. Гърди ( στῆϑος, εος, τό ) , предната част на човешкото тяло: толко тѣло сътвор, тоже не трѣбова грѹдꙑ, нъ прьст въꙁѧ ЙЕ Шест 256a 4 sq Сем. гн. ловѣкъ, стьство, тѣло