Терминологичен Речник
грълца  
грълца ж зоол. Вид птица – гургулица, гълъбица ( τρυγών, τρυγόνος, ἡ, лат. turtur ) : ꙗкоже се ꙁнамъ спрѧжь  стьволъ, мь же овѣмь сѧ кръмѧтъ грълцѧ, овѣмь же скворьц, не хѹдѣ же дрѹгоц недѫжьнꙑмъ ловѣкомъ на помощь бꙑватъ съ нѣмь съмѣсвъшемъ  спвъшемъ ЙЕ Шест 81c 25 Сем. гн. пътца, ластовца, лебедь, косъ, влъга, жльна, сковраньць, орьлъ, врана, плѣпелць, жеравъ, пѣтелнъ, морьскꙑ кѹръ, голѫбь