Терминологичен Речник
грѹбл҄ень  
грѹбл҄ень -ꙗ ср физ. Намаляване ( μείωσις, εως, ἡ ) – един от видовете движение, на което са подложени нещата във физическия свят („другите“ твари, които са извън ангелския свят), наред с възникването и загиването, увеличаването, качественото изменение и преместването: а проаѧ по рожьству  тьлѣнью, растенью же ї грубленю  въ творвьнꙑ прѣлогъ  въ мѣстьно шьствь ЙЕ Бог 27a 2 – 5 Сем. гн. рождьство, тьлѣнь, растень, творвьнꙑ прѣлогъ, мѣстьно шьствь