Терминологичен Речник
гроꙁдъ  
гроꙁдъ м ботан. Грозд, плод на лозата ( ὁ βότρυς τῆς ἀμπέλου ) : свѣтъ покаꙁа гроꙁдъ вньнꙑ, нъ свѣтъ мꙑсльнꙑ ѹстро вно, же то въ гроꙁдѹ бѣаше ЙЕ Шест 15b 25 sq Сем. гн. ꙁрьно, лоꙁа, плодъ, вно