Терминологичен Речник
господь  
господь - м 1. христ. Господ ( κύριος, ὁ ) – Иисус Христос: тъ бо самъ творьць  г͠ь ꙁа свою тварь въꙁдвгнеть брань  дѣлъмь ѹтель ЙЕ Бог 224а 3 – 5 г͠ь нашь ͠іс х(о)ъ, же съ н͠бсе сънде ЙЕ Бог 264а 5 – 6 ꙗко дх͠мь ст͠ꙑмь ꙗкоже  ѿ богородцѧ ст͠ꙑꙗ ст͠мь дх͠мь себѣ  въ себѣ плъть състав г͠ь ЙЕ Бог 270а 2 – 5 Има две естества в една ипостас. Той е съвършен Бог и съвършен човек... и като твори чудеса със силата на своята Божественост и приема страстите със своето човечество, показва, че има и двете в себе си: нѫ съ г͠ъ брате двѣ естⷭва мы.  въ едно ѹпостас съвръшєнъ єⷭ б͠ъ,  съвръшенъ л͠вкъ... бжтвⷭомъ слы юдеса творѧ. а лвⷭтвомъ стрⷭт прємъ. ѡбоє въ себѣ ꙗвлѣетъ сѫще ЙЕ Пр 247а 7 – б 3 2. сотир. Господ ( κύριος, ὁ ) – Иисус Христос. Той завежда апостолите на планината Тавор, за да им покаже славата на своето Божество, скривана в човечеството Му. И са бели ризите му, понеже с тях показва, че от цялото му тяло кипи слава и от цялата му плът просияват лъчи. И не както от лицето на Моисей възсиява отвън красота, а от самия Господ изкипява светлина и пребъдва в Него. Той обаче явява не цялата си непостижима слава, а според силите на учениците си, колкото могат да видят очите им:  бышѫ бѣлы рꙁы єго, тѣм бо ꙗв. ꙗкоже ѿ въсего тѣлесе ємѹ. кыпѣше слава.  ѿ всеѫ плът ємѹ просꙗшѫ лѹѧ. не ꙗкоже бо ѿ лца мѡѵсеова, ꙁꙿвънѹ въсꙗ лѣпота. нѫ  самого г͠а въскыпѣ свѣтъ.  въсꙗ слава,  въ нємъ прѣбыⷭ. не же въсѧ славѫ недовѣдомѫ ꙗв. нѫ протвѫ слѣ, елко можаахѫ вдѣт ѡеса тⷯѣ ЙЕ Пр 243а 5 – б 5 3. есхат. Господ ( κύριος, ὁ ) . Единението с Него след възкресението: же сѹть благодѣанѧ сътворл въсꙗють акꙑ сл͠нце съ ан͠ьглꙑ въ жꙁнь вѣьнѹю, съ г͠мь нашмь іс͠хомь ЙЕ Бог 358а 4 – 7 4. пневм. Господ ( κύριος, ὁ ) . С оглед на Свети Дух: а г͠ь д͠хъ есть ЙЕ Бог 294а 3 д͠хъ бо жвотворвъ есть плъть г͠нѧ, мьже ѿ жвотворьнаго д͠ха прѧша ЙЕ Бог 276b 5 – 7 Син. сѹсъ хрьстосъ, творьць Сем. гн. богъ, троца