Терминологичен Речник
господьство  
господьство ср мн ангел. Господство ( κυριότης, ητος, τό ) . Първи ангелски чин във второто чиноустроение на небесните естества: вътораꙗ же ѹтварь гд͠ьст  сл[ьн]  власт ЙЕ Бог 113a 7f Съставлява част от незримото твoрение: тѣм вьсѣм невдмаꙗ ѹтварь спльнена стъ, ꙗкоже нꙑ ѹтъ велкꙑ павьлъ глаголѧ: ꙗко въ то твар ꙁьдано вьсе,  вдмо  невдмо,  прѣстол же  господьства,  наѧла,  власт,  слꙑ,  аггельст плъц  архаггельскаа прставленꙗ ЙЕ Шест 17b 1 – 15 . Сем. гн. санъ, ѹтварь, нъ, серафмъ, херѹвмъ, прѣстолъ, сла, власть, наѧтъкъ, наѧло, арханг҄елъ  анг҄елъ