Терминологичен Речник
гора  
гора -ꙑ ж 1. сотир. Планината Тавор ( _ ) . Христос завежда апостолите на планината Тавор, за да им покаже славата на своето Божество, скривана в човечеството. Нея показва Той на апостолите като възлиза на планината. Лицето му е като слънце и ризите му бели като светлина. Две слънца виждат учениците на планината – едното обикновено, а другото необикновено: тѫ ѹбо славѫ бжтⷭва своего тамѫ. въ ловѣьствѣ покаꙁа аплⷭомъ въшⷣє на горѫ. быⷭ бо лце ємѹ, ꙗко  сл͠це.  рꙁы ємѹ бѣлы. ꙗко  свѣтъ. двѣ сл͠ц ѹенц на горѣ вдѣахѫ. едно ѡбыное. а дрѹгое неѡбыноє ЙЕ Пр 242b 5 – 243а 2 Сем. гн. божьство, слава, свѣтъ 2. геогр. Планина, хълм, възвишение ( _ ) : ндна же вꙑсокаꙗ гора не растотъ хъ, н рѣка продѫщ раꙁдѣлѣтъ хъ ЙЕ Шест 178c 15 Сем. гн. мѣсто, страна, хлъмъ, врьхъ