Терминологичен Речник
гнѣꙁдо  
гнѣꙁдо ср зоол. Гнездо, убежище, което строят птиците, за да отгледат потомство ( καλιά, ἡ ) : она бо гнѣꙁдо творт нанаѭщ ѹстꙑ вѣцѫ въꙁьмъш прнесетъ ЙЕ Шест 189b 17 Син. хꙑтро строн Сем. гн. пътца, аца