Терминологичен Речник
глѣнъ  
глѣнъ м 1. анат. Слуз ( φλέγμα, ατος, τό ) – гъст секрет. Една от четирите течности, изграждащи живите организми: глѣнъ прмѣшаꙗ сꙗ водѣ, стѹдьнъ бо есть  мокръ; кръвь пркладащ сꙗ къ въꙁдѹхѹ ЙЕ Шест 179b 6 2. ботан. Мокрота, влага, растителен сок ( _ ) : ьрнаꙗ круна прлагающ сꙗ къ ꙁемл, сѹха бо сть  стѹдена. глѣнъ прмѣшаꙗ сꙗ водѣ, стѹдьнъ бо есть  мокръ ЙЕ Бог 179b 6 Сем. гн. вода, мокрота, кора, корень, сокъ