Терминологичен Речник
глаголано  
глаголано -аго ср субст богоп. Изречимо ( ῥητόν, τό ) . Онова в Бога, което може да се изрази с думи. Както в богословието, така и в домостроителството трябва да се различава от „познаваемото“: н вьсе сть гл͠ано  о бг͠ословест  о ͠лвкостроствѣ... но же сть вѣдомо но же глаголано, ꙗкоже сть но глаголат но же вѣдѣт ЙЕ Бог 18a 1 – 6 . Сем. гн. боговѣдѣнь, вѣдѣнь, мѧ, стна, псань, слово, съкаꙁань, ѹвѣдѣнь, ьто стъ, же стъ о естьствѣ, же стъ о сѫщьствѣ