Терминологичен Речник
глава  
глава -ꙑ ж 1. мистер. Глава на змея ( κεφαλή ἡ ) като метафора за злото: к͠р(с)т же сꙗ, не ѧкоже самъ требѹꙗ ѡщенꙗ, нъ мо ощене свое творꙗ, да съкрѹшть главꙑ ꙁмьемъ въ водѣ ЙЕ Бог 246а 2 – 6 Сем. гн. крьщень, свѧтꙑ дѹхъ, пркладъ, грѣхъ, ꙁъло 2. анат. Глава ( κεφαλή, ή ) . Най-горната част от тялото на човека или предната на животно, където е поместен главният мозък и повечето сетивни органи: стъ ѹбо ловѣкъ, ꙗкоже повѣдаѭтъ, на главѣ мꙑ тр шьвꙑ на ѫгълꙑ съставленꙑ; женьскаꙗ же глава матъ днъ шьвъ крѫгомь объходѧ главѫ. по семѹ бо ꙁнаменю  въ гробѣхъ могѫтъ раꙁлѫат, ко стъ мѫжьска глава ЙЕ Шест 226d 13 – 26 Сем. гн. ловѣкъ, стьство