Терминологичен Речник
гадрꙑ  
гадрꙑ ж мн геогр. Гадира ( Γάδειρα, τά ) – днес град Кадикс в Испания: ꙗкоже  рьмьно море мѣнѧтъ ммо гадръ мнѫвъше ЙЕ Шест 93d 24 sq Сем. гн. мѣсто, страна