Терминологичен Речник
бъела  
бъела -ꙑ ж зоол. Пчела, медоносно насекомо ( μέλισσα, ἡ; лат. apis ) : же въ днъ коньць вьсѣмъ обьщеват  вьсе дѣство на дно комѹжьдо сътворт, ꙗкоже се бъелꙑ стъ вдѣт ЙЕ Шест 187a 23 нъ  въ бъелахъ же свого цѣсарѣ, рекъше матцѫ, не раѧтъ подражат, то скоро ѩ каꙁнь постгнетъ ЙЕ Шест 187c 21 Сем. гн. воса, мъшца лютаа, мрав