Терминологичен Речник
братꙗ  
братꙗ ж съб 1. агиол. Братя Господни ( ἀδελφός, ὁ ) , като каквито трябва да почитаме апостолите: апост(л)ꙑ ѧко братю г͠ню  самовдьцꙗ  работьнкꙑ сего страсть мъ ЙЕ Бог 297 b 6 – 9 2. еклес. Братя в Христа, християни ( _ ) : пшеть бо павьлъ ꙗꙁꙑкъ ап͠лъ: „вꙑ ѹбо, братꙗ, стоте  дрьжте преданѧ наша, ѧкоже сте наѹен л словесемь л епстолею нашеѫ“.  къ рѹмомъ: „хвалю же вꙑ, братѧ, ꙗко все м помьнте...“ ЙЕ Бог 305а 9 – 305 b 6 Син. апостолъ, хрстꙗннъ Сем. гн. вѣра, благовѣщень