Терминологичен Речник
ботѣнь  
ботѣнь -ꙗ ср психол. Хранителна способност ( θρεπτικόν, τό ) – вегетативна функция на душата, насочена към поддържане на тялото, което се нуждае от храна. Чрез нея, както и посредством растежната и семенната, т.е. раждащата сила, човекът като микрокосмос показва общност с растенията: по ботѣню  растенью  сѣменьмь, рекъше рожьствъною слою (κατά… τὴν θρεπτικὴν καὶ αὐξητικὴν καὶ σπερματικὴν ἤγουν γεννητικὴν δύναμιν) ЙЕ Бог 181a 1 – 3. Син. садовьно, птѣѩ Сем. гн. дѹша, сла, беꙁмꙑсльно, бесловесьно, жвотьно, тъпамо, сѣменьно, родьно, садовьно