Терминологичен Речник
болѣꙁнь  
болѣꙁнь - ж 1. мариол. [Родилни] болки ( ὠδίς, ῖνος ἡ ) , каквито липсвали, когато е раждала Дева Мария, но които тя понесла по време на кръстните мъки: а ꙗкоже беꙁ болѣꙁн ммо ꙁаконъ ражꙗющ сꙗ ЙЕ Бог 287a 1 – 3 нъ с бл͠женаꙗ  преестьствьнааго дара достона бꙑвъш болѣꙁн ꙁбѣже раждающ, сꙗ болѣꙁн въ мѹьнꙑ д͠нь подъꙗ ѡва ЙЕ Бог 290a 7 – 290b 1 Син. мѫка Сем. гн. дѣваꙗ, марꙗ, богородца, госпожда 2. мед. Болка ( _ ) , мъчително физическо усещане, причинено от различни дразнители: нъ власъ отрѣжетъ сѧ отъ тѣла, т болѣꙁн спльнхомъ сѧ ЙЕ Шест 264d 24 sq Сем. гн. ловѣкъ, стьство, мѫка