Терминологичен Речник
бокъ  
бокъ м анат. Хълбок ( πλευρόν, τό ) – лявата или дясната част от коремната област на човек, намираща се между гръдния кош и таза: т ꙗкоже акꙑ отъ бокѹ матерьню ꙁъ своѩ ѫтробꙑ раждаѭщ ꙁемлѣ несъвѣдмꙑѩ обраꙁꙑ ЙЕ Шест 81b 16 sq Сем. гн. ловѣкъ, стьство, глѣнъ, колѣно, нога, глеꙁнъ