Терминологичен Речник
богословесь  
богословесь -ꙗ ср богоп. Богословие ( θεολογία, ἡ ) като познание на Бога от творението: мꙑ же, рее, фѵсологѭ не хощемъ вꙑкнѫт, нъ богословен! подобааше же вѣдѣт, ꙗко с словеса праꙁдьнꙑхъ  лѣнвꙑхъ. богословесю бо фѵсологꙗ корень стъ ЙЕ Шест 248c 27 – d 8 Син. богословень, богословесьно, богословествь, богословь, богословл҄ень Сем. гн. боговѣдѣнь, въскѫтамо, въслѣдьствѹмо, вѣдѣнь, вѣра, даръ, дѣство, мѧ, стна, любы, псань, слово, съкаꙁань, сѫщьство, ѹвѣдѣнь, ѹкаꙁань, фѵсологꙗ, ловѣкостроство, ьто стъ, же стъ о естьствѣ, же стъ о сѫщьствѣ, стьство