Терминологичен Речник
бога ѹвѣдѣь  
бога ѹвѣдѣь синт. христ. [Бого]познание ( θεογνωσία, ἡ ) , възможността за което ни се дарява чрез въплъщението (основно положение на христоцентризма): б͠а ѹвѣдѣне въсад сꙗ ЙЕ Бог 235а 5 Син. боговѣдѣнь, благовѣдѣнь Сем. гн. благовѣщень, въплъщень