Терминологичен Речник
блꙁнѧ  
блꙁнѧ -те ср биол. Близнак, близнаци ( δίδυμος, ὁ ) два индивида, родени от една майка от една и съща бременност:  блꙁнѧтѣ сѧ родте отъ дноѩ ѫтробꙑ  тоже не бѫдете подобьнѣ самѣ къ себѣ ЙЕ Шест 165c 20 Сем. гн. ловѣкъ, стьство, рождьство