Терминологичен Речник
блꙁнььнкъ  
блꙁнььнкъ м астрон. Съзвездие [зодия] Близнак ( Δίδυμοι, οἱ ) . Подобно на останалите зодии има свой месец, през който приема слънцето – в случая е май (на 23): блꙁнььнкъ маѧ к͠г <прїметь сл͠нце> ЙЕ Бог 138a 8 Син. ддѵмъ Сем. гн. астрономꙗ, небо, слъньце, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, ꙁод, жвотъ, овьнъ, юньць (ѳаръ), каркнъ, львъ, юнота (паръѳенъ), ꙗрьмъ (ꙁѵгъ), скрап, стрѣльць (токъсоѳъ), водѫлѣѧ (дрѵхо), рꙑбꙑ (хѳѵѩ)