Терминологичен Речник
благовѣдѣнь  
благовѣдѣнь -ꙗ ср христ. Богопознание ( θεογνωσία, ἡ ) , което се възвестява чрез Благовестието: по все ꙁемл бл͠говѣщене б͠лговѣденю повѣда сѧ ЙЕ Бог 235b 7 – 8 Син. бога ѹвѣдѣь Сем. гн. благовѣщень, въплъщень