Терминологичен Речник
бестьл҄ꙗ  
бестьл҄ꙗ ж креац., сотир. Нетленност, неподвластност на смъртта ( ἀφθαρσία, ἡ ) . Такъв е сътворен първият човек и ще бъде възстановен в нетление чрез спасителната мисия на Христа: въ обьщьство свое съставвъ л͠вка, „въ бестьлѣнье сего сътвор“ т свомь ѡбьщенемь въꙁведе  въ бестьлю ЙЕ Бог 233a 8 – b 2 Син. бестьлѣнь Сем. гн. стьство, мѧ, обраꙁъ, обьщьство, обьщень