Терминологичен Речник
беꙁбожьство  
беꙁбожьство ср апол. Безбожие ( ἀθεότης, ητος ἡ ) , което е присъщо на езичниците: не ѹмѣшѧ бо рещ: въ наѧло сътвор богъ небо  ꙁемлѭ. сего цѣщѧ бес правленꙗ  стронꙗ вьсе мъ сѧ стъ сътворло: же сѧ въ нѩ въсел беꙁбожьство прѣльщаѩ ЙЕ Шест 9а 2 – 11 Син. ересь Сем. гн. вѣра, богъ, стна