Терминологичен Речник
бедра  
бедра -ꙑ ж анат. Бедро ( μηρός, ὁ; ὀσφῦς, ύος,ἡ ) – горната част от долния крайник на човека и животните:  мьь ꙁлатъ пр бедрѣ всѧщь ЙЕ Шест 205d 25 Сем. гн. ловѣкъ, стьство, глѣнъ, колѣно, нога, глеꙁнъ