Терминологичен Речник
атланътьскаꙗ шрна морьскаꙗ  
атланътьскаꙗ шрна морьскаꙗ синт. геогр. Атлантически океан ( Ἀτλαντικὸν πέλαγος, τό ) . Просторите на този океан са обитавани от китове: да т кт толц сѫще не пр брѣꙁѣ н пр мѣлост ходѧтъ, нъ въ антланьтьстѣ шрнѣ морьстѣ жвѫтъ ЙЕ Шест 182a 25 – 182b 4 Сем. гн. мѣсто, вода, мор҄е