Терминологичен Речник
асꙗ  
асꙗ ж геогр. Азия ( Ἀσία, ἡ ) , по специално Мала Азия, където е поучавал св. Йоан Богослов:  пршедъ въ еднъ градъ, асѫ ЙЕ ЙП 39а 12 – 15 Сем. гн. мѣсто, страна, градъ