Терминологичен Речник
архере  
архере -ꙗ м еклес. Първосвещеник ( ἀρχιερεύς, εως, ὁ ) , като какъвто Христос се явява по време на Тайната вечеря, предизобразен от Мелхиседек: да та трапеꙁа сю танѹю проѡбраꙁоваше трапеꙁѹ, ꙗкоже  онъ сттель стовааго архереа х͠а обраꙁъ бꙗаше  подобье ЙЕ Бог 274а 9 – 274b 4 Син. сттель, свѧттель Сем. гн. сѹсъ хрьстосъ, ꙁавѣтъ, мельх҄седекъ, таньство, трапеꙁа