Терминологичен Речник
артемь  
артемь - ж апол. Артемида ( Ἄρτεμις, ιδος, ἡ ) . Несъществуваща богиня на лова, плодородието и живота, почитана от езичниците ефесяни: мѫж єфестці  поꙿто въпѹстошъ сѧ прѣльщаете. мнѧще бог͠ынѧ арѳемъ. с бо нѣстъ нколже жва была ЙЕ ЙП 39а 12 – 15 Сем. гн. елнъ, беꙁбожьство, трѣбще, крада, богꙑн҄