Терминологичен Речник
аркътъ  
аркътъ м астрон. Север ( ἄρκτος, ὁ ) . След това [слънцето] преминава през Рака и като се наклони към т. нар. север, то отново се връща към лятото:  тае отъ тѫдѹ мнѫвъ въ каръкнъ  на ꙁовомꙑ аркътъ прѣстѫпвъ жѧтвьнꙑ съвратъ твортъ ЙЕ Шест 121b 15 – 22 Сем. гн. астрономꙗ, небо, ꙁод, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, сѣверъ