Терминологичен Речник
аркъткъ  
аркъткъ м астрон. Арктически кръг ( предп. ἀρκτικὸς κύκλος, ὁ ) . Кръг на небесния свод, на който са разположени звездите от съзвездие Мечка: же отъ обѣшенꙑхъ  намъ вдмꙑ прсно крѫгъ, гоже  ꙁовѫтъ аркъткъ отъ ѹтврьжденꙑхъ ꙁвѣꙁдъ на немь медвѣдьнꙑхъ ЙЕ Шест 123c 15 – 23 Сем. гн. астрономꙗ, небо, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, антаркъткъ