Терминологичен Речник
арева ꙁвѣꙁда  
арева ꙁвѣꙁда синт. астрол. Марс ( ἄρης, εως, ὁ ) – злотворна планета. Астролозите делят планетите на добротворни и злотворни и заедно със Сатурн отнасят Марс към втория вид: то  тꙑ раꙁдѣлѣѭтъ на благотворвꙑѩ, ꙗвѣ же бо двѫ ꙁвѣꙁдѫ мѣнѧтъ  аѳродтнѫ, ще же  на ꙁълотворвꙑѩ дѣлѧтъ ѩ, аревѫ ꙁвѣꙁдѫ мѣнѧще  кроновѫ ЙЕ Шест 129d 26 – 130a 9 Сем. гн. астрономꙗ, небо, поꙗсъ (пласа), крѫгъ, плантъ, кронъ, ꙁеѵсъ, аре, слъньце, афродть, ермꙗ/ермсъ, лѹна