Терминологичен Речник
араꙁъ  
араꙁъ м геогр. Аракс ( Ἀράξης, ὁ ) – река в Армения. Днес се нарича Амударя и е граница на Армения и Турция, Армения и Иран, както и граница на Азербайджан и Иран. От нея се отклонява Танаис (р. Дон) и се влива в Меотидското езеро (Азовско море): а отъ срѣдьнѣаго въстока теетъ вакътръ же  хоаспъ  араꙁъ, отъ него же  тана отъцѣплѣѩ сѧ въ меотьско ꙁеро вътетъ ЙЕ Шест 66c 23 – d3 Сем. гн. мор҄е, рѣка, тана, вакътръ, хоаспъ