Терминологичен Речник
антаркъткъ  
антаркъткъ м астрон. Антарктически кръг ( Ø, предп. ἀνταρκτικὸς κύκλος, ὁ ) . Кръг на небесния свод, срещуположен на арктическия, който също като него е видим за нас постоянно: дрѹгꙑ же пакꙑ протвѫ томѹ на ꙁакровьнѣмь крѫꙁѣ, нъ  тъ намъ прсно вдмъ сꙑ, антаркъткъ менѹмъ стъ ЙЕ Шест 123c 23 – d 2 Сем. гн. астрономꙗ, небо, поꙗсъ, крѫгъ, ꙁвѣꙁда, аркъткъ